เบอร์มงคล เบอร์โทรศัพท์มือถือ : เบอร์มงคล มีผลของชีวิตเราจริงหรือ?

เบอร์มงคล เบอร์โทรศัพท์มือถือ : เบอร์มงคล มีผลของชีวิตเราจริงหรือ?
คนกำหนดเบอร์ คนโชคดีได้เบอร์ดี คนดวงร้ายก็ได้เบอร์ร้าย เป็นไปตามผลของการกระทำ
ไม่มีสิ่งใดกำหนดชีวิตของมนุษย์ได้ นอกจากการกระทำของมนุษย์ การทำดีและการทำชั่วที่ได้ทำในอดีตและปัจจุบัน โหราศาสตร์ทั้งหลาย เป็นเพียงการรวบรวมสถิติที่เกิดขึ้นคนโบราณผ่านมาหลายยุคหลายสมัยยาวนานนับพันปี และเก็บรวมขึ้นเป็นความรู้เป็นตำราวิชาการ เพื่อใช้ในการทำนายพยากรณ์ความน่าจะเป็นของชีวิต เบอร์มือถือเป็นที่ร้านเบอร์ตั้งตัวใช้ เป็นหลักเลขศาสตร์ตามโหราจารย์ของไทย ถูกต้อง แม่นยำ ดีเยี่ยมและมีคุณธรรม
อธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น สมมติถึงรูปถ่ายของตัวเรา เมื่อเราล้างรูปนั้นออกมา เราจะเห็น “รูป” ตัวเราเองในแผ่นกระดาษ ถามว่าแผ่นกระดาษที่ล้างออกมาคือตัวเราหรือไม่ ? ก็ต้องตอบว่า “เป็นรูปที่เหมือนตัวเรา” มีลักษณะ ตา คอ หู จมูก ปาก รูปร่างเหมือนตัวเรา แต่รูปถ่ายนั้นไม่มีชีวิต และรูปถ่ายไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหน แต่ตัวตนร่างกายของเราต่างหากที่ทำให้เรารูปออกมามีลักษณะอย่างนั้นๆ ฉันใดก็ฉันนั้น โหราศาสตร์ read more ลายมือ ลายเท้า โหงวเฮ้ง ดวงดาว เลขศาสตร์ เบอร์มือถือ ฯลฯ จึงเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปและรูปถ่าย คือเป็นเครื่องมือให้สามารถมองเห็นและอธิบายความเป็นไปเท่านั้น แต่ไม่ใช่ตัวกำหนดชีวิตของเรา
“กรรมหรือตัวเรา” เท่านั้นที่กำหนดชีวิตเรา https://www.bernoonduang.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *